Sør-Varanger Utvikling

Sør-Varanger Utvikling (SVU) ble etablert i 2016 og er Sør-Varanger kommunes omstillingsselskap. Selskapet er 100% eid av Sør-Varanger kommune.

Vårt arbeid har to sider, bevilge tilskudd til lokale prosjekter og drive proaktivt arbeid, herunder egne prosjekter og påvirkning av samfunn, næringsliv og politikk.

Vi har tre hovedmål: 

  • Bidra til å utvikle og sikre 300 arbeidsplasser i Sør-Varanger 
  • Bidra til økt robusthet i næringslivet 
  • Bidra til bærekraftig verdiskapning

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2021
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Antall ansatte:0
Nettside: Gå til partnerens nettside
Klimaregnskap: Gå til partnerens klimaregnskap
Kontakt Partner
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)