Remiks

Remiks er et avfallsselskap som samler inn, håndterer og behandler avfall i Nord-Norge.

Remiks Miljøpark AS er et aksjeselskap som eies i sin helhet av Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Særoppgaven for Remiks er å utføre de lovpålagte tjenester overfor husstandene i kommunene, og samtidig kunne tilby kommersielle løsninger til befolkning og næringsliv. Selskapet skal være et kunnskaps- og innovasjonssenter, og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Konsernet Remiks Miljøpark AS har tre datterselskaper: Remiks Husholdning AS, Remiks Næring AS og Remiks Produksjon AS.

 

Klimavisjon

Remiks' visjon er å være ledende på avfall i nord. Remiks skal jobbe aktivt for at handlinger og aktiviteter har lavest mulig påvirkning på klima og miljø.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Antall ansatte:0
Nettside: Gå til partnerens nettside
Klimaregnskap: Gå til partnerens klimaregnskap
Kontakt Partner
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)