Norce CASS

CASS - Centre for Arctic Sustainable Societies driver flerfaglig forskning på bærekraftig samfunnsutvikling i Arktis. 

Senteret utvikler, systematiserer og formidler kunnskap. Senteret styrker forskning, fagutvikling, næringsliv, kompetanse og deltakelse for innbyggerne i nordområdene, og skal bidra til en bærekraftig framtid i regionen.

CASS har sitt utspring i samfunnsforskning, og inkluderer mange disipliner. Senteret arbeider med fire hovedtema:

  • Bærekraftige samfunn i Arktis
  • Helse i nordområdene
  • Fortellinger og kultur i nord
  • Urfolk i Arktis

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2019
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Antall ansatte:0
Nettside: Gå til partnerens nettside
Klimaregnskap: Gå til partnerens klimaregnskap
Kontakt Partner
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)