NILU - Norsk institutt for luftforskning

NILU – Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning er en non-profit stiftelse etablert i 1969.

NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter.

NILU leverer integrerte tjenester og produkter innenfor analyse, overvåkning og rådgivning. NILU er opptatt av å opplyse og gi råd til samfunnet om klimaendringer og forurensning og konsekvensene av dette.

NILU har en klar målsetning om å gi råd til samfunnet om klimaendringer, forurensning og konsekvensene av dette. NILU ønsker at medlemskapet i Klimapartnere for den nordlige regionen skal føre til et godt samarbeid mellom NILU og aktører i regionen, og at vi sammen bidrar til forsterket bærekraftig utvikling i nord.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2022
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Antall ansatte:0
Nettside: Gå til partnerens nettside
Kontakt Partner
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)