Framtiden i våre hender Nord

Framtiden i våre hender Nord jobber for en bærekraftig landsdel.

Framtiden i våre hender arbeider overordna for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk, og en rettferdig fordeling av jordas ressurser. Vi har prosjekter blant annen innen miljøsertifisering, sirkulær økonomi, grønn mobilitet, fornybar energi og matsvinn. Vi jobber for å realisere konkrete miljøtiltak både i virksomheter og i private husholdninger. Dette gjør vi på en positiv og konstruktiv måte.

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2017
Organisasjonstype: Privat organisasjon
Antall ansatte:0
Nettside: Gå til partnerens nettside
Klimaregnskap: Gå til partnerens klimaregnskap
Kontakt Partner
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)