Alta kommune

Alta er en kommune i Troms og Finnmark, vest i Finnmark. Det bor 21.144 personer i kommunen (tall for 2021 fra Statistisk Sentralbyrå). Alta har hatt bystatus siden 2000.

Åpenhet, trygghet og respekt

er de tre grunnprinsippene Alta kommune styres etter.

Alta kommunes sentrale oppgave er å være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas gjennom delegering av ansvar og myndighet fra Kommunestyret, via rådmannen til kommunallederne og videre til virksomhetslederne. 

Fakta

Partnerstype: Klimapartner medlem
Klimpartnere siden: 2022
Organisasjonstype: Offentlig organisasjon
Antall ansatte:0
Nettside: Gå til partnerens nettside
Kontakt Partner
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)