Ny regionleder for Klimapartnere Troms og Finnmark

Kjersti Irina Rosanoff Aronsen er fra oktober 2021 ny regionleder for det nye sammenslåtte nettverket Klimapartnere Troms og Finnmark.

- Som en del av Arktis treffes Nord-Norge hardt av de globale klimaendringene. Med relativt få mennesker i en enorm geografi, er det viktig å stå sammen i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi har enorme arealer, mye vær og vind, mørke og lys. Dette er vår styrke. Får vi virksomheter i Troms og Finnmark til å samarbeide på tvers av geografi og bransjer er mulighetene store. Det sier Klimapartnere Troms og Finnmarks nye leder, Kjersti Irina Rosanoff Aronsen.

Aronsen kommer fra stillingen som prosjektleder for Klimapartnere Finnmark. I juni i år vedtok fylkestinget i Troms og Finnmark å slå sammen Klimapartnere Finnmark og Klimapartnere Troms til ett nettverk, for å styrke regionens innsats for grønn samfunns- og næringsutvikling.

Dette gir Klimapartnere utvidet mandat til å skape økt samarbeid mellom akademia, offentlig og privat sektor i nord for å redusere klimagassutslipp, men også for å styrke virksomheters konkurranseevne i det grønne skiftet.

- Det er viktig å erkjenne klimaendringene og vurdere hvilke nye muligheter de representerer gjennom utvikling av nye varer og tjenester, og nyetableringer. Gjennom samarbeid i nettverket, fokus på grønn innovasjon, faglig bistand og påfyll om klima og miljø, skal Klimapartnere være en aktiv støttespiller og verktøy for endring, avslutter Kjersti Irina Rosanoff Aronsen.

Vil din virksomhet ta ansvar i det grønne skiftet og være med å bidra, ta gjerne kontakt for å få vite mer.


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)