NY KLIMAPARTNER: NILU – Norsk institutt for luftforskning

NILU har lang fartstid innen klima- og miljøforskning. Nå blir de Klimapartner for å styrke samarbeidet med regionale aktører, og dermed kunne svare enda bedre på samfunnsoppdragene i fremtiden.

NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. På bakgrunn av forskningen leverer NILU integrerte tjenester og produkter innenfor analyse, overvåkning og rådgivning. NILU er opptatt av å opplyse og gi råd til samfunnet om klimaendringer og forurensning og konsekvensene av dette.

- Vi ønsker et sterkere samarbeid med regional forvaltning og andre brukere for å kunne svare enda bedre på samfunnsoppdragene i fremtiden. NILU ønsker at medlemskapet i Klimapartnere for den nordlige regionen skal føre til et godt samarbeid mellom NILU og aktører i regionen, og at vi sammen bidrar til forsterket bærekraftig utvikling i nord, sier forskningsdirektør Eldbjørg Sofie Heimstad.

NILU – Stiftelsen Norsk institutt for luftforskning er en non-profit stiftelse etablert i 1969. Hele stiftelsen, med lokasjoner i Akershus og i Tromsø, inngår som partner.


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)