Klimaregnskap tar deg med inn i det grønne skiftet

Vi er på full fart inn i det grønne skiftet, Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. Det betyr blant annet at hver og en av oss må kutte i Co2-utslipp. Finn veien til din virksomhets Co2-kutt gjennom klimaregnskap.

Ryggraden til Klimapartnere er klimaregnskap. Klimaregnskap kartlegger Co2-utslippene fra din virksomhet og gir deg oversikt over hvor det er mest å hente på å gjennomføre klimatiltak. Med klimaregnskapet på plass kan du kutte utslipp der det gir størst effekt, og måle utviklingen fra år til år.

Dette stryker din virksomhet i det grønne skiftet. For med stadig tøffere krav fra myndigheter og kunder, vil et klimaregnskap gi deg tall på klimautslipp som kan brukes til anbuds- og tilbudsprosesser, årsrapporter og profilering av bedriften, for å nevne noe. Samtidig som du kan se mulighetene til å gjøre forretning på det grønne skiftet.

 

Metoden for klimaregnskap

Klimapartnere utarbeider klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen (Greenhouse gas protocol) utviklet av World Resources Institute og World Business Council for Sustainable Development. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle virksomheters utslipp av klimagasser.

Standarden omfatter følgende klimagasser: CO2 (karbondioksid), CH4 (metan), N2O (lystgass), SF6, HFK- og PFK-gasser. Påvirkningen fra de ulike klimagassene blir regnet om til en felles enhet, tonn CO2-ekvivalenter, for presentasjon i rapporten.

Klimaregnskapet er inndelt i tre kategorier (scopes) som består av både direkte og indirekte utslippskilder. Klimapartnere anbefaler alle partnere å bli fossilfrie, noe som betyr at vi har et ekstra høyt fokus på Scope 1. For Scope 2 og 3 er det viktig å ha fokus på forbruket/aktiviteten som gir utslippet, både at man forsøker å redusere aktiviteten (som å redusere avfallsmengder og erstatte reiser med videomøter) og at man finner alternative innkjøp som reduserer indirekte utslipp selv om det ikke synes på et klimaregnskap (som å benytte lokalprodusert mat og byggematerialer).

 

Klimaregnskap i Troms og Finnmark

Siden 2018 har partnerne i Klimapartnere Troms og Finnmark hatt muligheten til å rapportere på sine klimagassutslipp via klimakost.

I den årlige rapporten for 2020 ser vi at 16 av våre 31 partnere rapporterte. Tatt i betraktning at partnerskapet vokser årlig med flere aktører, og stadig flere som rapporterer, ser vi at den totale utslippsmengden for våre virksomheter har gått drastisk ned de siste årene, fra 348 334 Co2 ekvivalenter i totale utslipp i 2018, til 271 594 Co2 ekvivalenter i 2020. I forhold til 2019 har partnerne samlet sett redusert Co2-utslipp med 24,1 %.

At stadig flere aktører rapporterer på sine utslipp i Troms og Finnmark, styrker det grønne skiftet og den grønne konkurransedyktigheten i nord.

 

Krav om standardisering av klimaregnskap

Samtidig som flere og flere virksomheter nå rapporterer på klimagassutslipp, finnes det ikke statlige retningslinjer for hva et klimaregnskap skal inneholde. Det medfører at virksomheter selv må vurdere hvilke rammer akkurat deres klimaregnskap skal ha.

Nå etterlyser Klimapartnere, sammen med Miljøfyrtårn, UN Global Compact Norge og næringslivslederne i organisasjonen Skift en felles klimamodell for næringslivet, slik at utslippsrapporteringen kan baseres på samme grunnlag.

Sammen håper aktørene at næringsministeren og klima- og miljøministeren vil se til britiske myndigheter, som fra i år innførte felles omregningsfaktorer for britiske og utenlandske aktører som operer i Storbritannia.

Det forventes at den norske regjeringen vil se på en felles standardisering for rapportering på klimagassutslipp i tiden fremover. Les mer her.


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)