Klimapartnere Troms og Finnmark styrker laget med en ny prosjektleder

Cathrine Berg Johannessen er ansatt som prosjektleder i Klimapartnere Troms og Finnmark. Cathrine vil ha ansvar for å følge opp offentlige og private virksomheter i Finnmark.

Klimapartnere Troms og Finnmark vil arrangere nettverksmøter i Finnmark for virksomheter der de kan komme i dialog med hverandre, utveksle erfaringer og inngå samarbeid. Vi vil drive et aktivt nettverk og partnerskap som setter klima og miljø på dagsorden.

I Nord-Norge har vi enorme naturressurser som har gitt grunnlag for bosetting. Måten vi lever på har tradisjonelt vært nært knyttet til naturen gjennom fiskeri, reindrift, landbruk og andre naturbaserte næringer. 

Vi ser nå at klimaendringene er med på å skape utfordringer i våre næringer. Klimapartnere har som mål bidra til en grønn og bærekraftig næringsutvikling basert på våre naturgitte fortrinn. Vi har også som mål å bistå offentlige aktører med å ta gode klima- og miljøvennlige valg og tiltak i sine virksomheter. Vi har derfor ulike verktøy for å bistå virksomhetene i å bli mer klimavennlige.

I Klimapartnere i Troms og Finnmark skal vi jobbe for å nå 1,5 gradersmålet, og vi mener at samarbeid er nøkkelen for å lykkes med dette. Vi vil også jobbe for at virksomheter i vår region får økt klimakunnskap og at de ser grønne forretningsmuligheter å satse på. Vi starter derfor et mobiliseringsarbeid med sikte på å få flere virksomheter i Finnmark til å bli Klimapartnere.

 

Klimapartnere tilbyr:

  • En dialogplattform der akademia, offentlige og private virksomheter kan utveksle klimakunnskap, inngå samarbeid og utvikle fremtidsrettede klimaløsninger
  • Faglig påfyll om klimaendringene
  • Klimaregnskap for virksomheter

 

Holder din virksomhet til i Finnmark og ønsker å bli en del av Klimapartnere?

Ta kontakt med Cathrine Berg Johannessen.


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)