Hvordan kommer vi til lavutslippssamfunnet i 2050? Bli med på årets Klimapartnerkonferanse i Troms og Finnmark!

Norge har forpliktet seg til maksimalt 1,5 graders oppvarming innen 2030, og til lavutslippssamfunnet innen 2050. Men hvordan kommer vi dit, og samarbeider vi regionalt for å lykkes med løsningene og mulighetene lavutslippssamfunnet representerer?

 

2050: I lavutslippssamfunnet er klimasporene som hver nordmann etterlater seg helt nede i 1,5 tonn CO2 per år. En transportsektor som er helt utslippsfri. Bygninger som er energieffektiv, og som produserer mer energi enn de forbruker, slik at de leverer strøm tilbake til strømnettet. Prosessene for produksjon av varene bruker teknologi som har minimale eller ingen klimagassutslipp. Varene vi
kjøper; sykler, vaskemaskiner, møbler, byggematerialer, sko, klær og deler til diverse produkter er produsert med langt mindre energi, og den er fornybar. Og vi resirkulerer og gjenbruker hver minste ting, som lar seg bruke på nytt. Det vi spiser er kortreist, lokalt og grønt.

2022: Det krever en stor omstilling for å komme til lavutslippssamfunnet. For å lykkes med veien mot 2050 må akademia, offentlig og privat sektor, som har ulike, men komplementære roller i samfunnet, jobbe i et samspill. Vi trenger kunnskapen til akademia, en offentlig sektor som er pådriver for klima og miljøvennlige valg og tiltak, og en privat sektor som ser mulighetene klimaomstillingen representerer. Mulighetene ligger i samarbeid og felles målsettinger.

I denne konferansen skal vi se på de grønne trendene regionalt, og vise gode eksempler på de som har lyktes med samarbeid. Vi skal også utfordre oss selv på hvordan samarbeide enda mer for å nå lavutslippssamfunnet innen 2050.

Vi møtes på Clarion Hotel The Edge i Tromsø den 16. november kl. 11.00 - 17.00 for Klimapartnere sin første fysiske konferanse på snart 3 år i Troms og Finnmark! Det blir mat, mingling og spennede innhold.

 

Les mer om programmet her.

Meld deg på her.


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)