Gjesteforelesning om klima- og miljøstyring ved UiT-Norges arktiske universitet

Sammen med Asko Nord har Klimapartnere Troms og Finnmark holdt digital gjesteforelesning på Handelshøyskolen til UiT-Norges arktiske universitet ved deres studie Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling.

UiT-Norges arktiske universitet tilbyr studiet Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling (nettbasert).

I gjesteforelesningen ble Klimapartnere presentert, samt en introduksjon til klima- og miljøstyring i virksomhet. Videre fortalte Asko Nord om sin bedrift, og hvordan de operasjonaliserer klima- og miljøstyring. Studentene får også se Asko Nord sin egen miljøfilm. 

- Vi vil berømme UiT Norges Arktiske universitet for å tilby studenter studiemenet Økt konkurranseevne gjennom grønn omstilling. Utdanning av fremtidens arbeidstakere bør ha kunnskap om klima- og miljøvennlig drift av virksomhet hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, avslutter Kjersti I. R. Aronsen, regionleder for Klimapartnere Troms og Finnmark. 


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)