FAGFORUM FOR SIRKULÆR ØKONOMI

Har du lyst til å sparre med aktører fra andre deler av landet og få påfyll på relevante og spennende tema? Meld deg på fagforum!

Det grønne skiftet krever en helt ny omstilling, som reiser nye spørsmål og utfordrer fremtidsbildet innenfor samfunns- og næringsutvikling. Klimapartnere ønsker å svare på dette med å styrke kompetanse- og nettverkssamarbeidet nasjonalt, ved tilby lavterskel fagforum for våre partere på tvers av landet. Fagforum kopler på ekspertkompetanse. Vi starter opp fagforum for sirkulær økonomi.

I dette første møtet får vi en introduksjon til sirkulær økonomi fra Sigurd Sagen Vildåsen, leder for SINTEFs strategiske satsing på sirkulær økonomi.

Sigurd har ekspertkompetanse innen sirkulære forretningsmodeller og koblingen til bærekraftig utvikling. Han har også en doktorgrad innen strategisk ledelse og bærekraftig utvikling, 2019, fra NTNU og en Master i teknologi/ sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse (indøk), 2013, fra NTNU.

NB: Kun tilgjengelig for Klimapartnere.

Tid: 30.8.2022, kl. 10:00 - 11:00

Sted: Microsoft Teams

Påmelding her.

 


facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)