FEED - mer tid til fisken

Kombinasjonen av data og menneskelig ekspertise, er veien mot fremtidig optimal og bærekraftig drift!

Løsningbeskrivelse

Fôret er en av de store innsatsfaktorene i produksjon av laks. Bedre kontroll på fôringen betyr økt fiskevelferd og mindre fôrsvinn, som igjen har betydning for økonomi og miljø.

For å hjelpe deg på veien lanserer vi FEED. Vi sørger for at du alltid har det beste grunnlaget for å ta kloke og bærekraftige valg, basert på det beste datagrunnlaget. Slik at du får mer tid til fisken.

 

Hvilke utfordringer løser løsningen?

Dagens manuelle løsninger har sine begrensninger. Vi tilbyr en tjeneste som kombinerer menneskelig kunnskap med trygg og sikker datainnsamling på veien mot optimal og bærekraftig drift.

Hvordan reduserer løsningen klimagassutslipp?

Mindre fôrsvinn betyr mindre forbruk og dermed mindre utslipp.

Hvordan øker løsningen verdiskapingen?

Vår egenutviklede sensor for fôrovervåkning og sammenstilte data er viktig for oppdretteren for å utarbeide mer nøyaktige fôringsplaner for å påvirke vekst, sikre fiskevelferd, øke innsatsen på stell av fisken og optimalisere kostnader brukt på fôr.
Ekstern nettside Gå til ekstern nettside
Kontaktperson Nina Hansen (Administrerende direktør)
Løsningen berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)