PARTNERMØTE: Ombruk i byggebransjen

Klimapartnere Troms og Finnmark, sammen med Framtiden i våre hender Nord og Asplan Viak, inviterer til partnermøtet "Ombruk i byggebransjen".

Det er i økende grad et behov, og mulighet for, ombruk av materialer i byggebransjen. Utvinning og transport av nye materialer utgjør store og miljø-, økonomi- og klimamessige byrder, og det samme gjør transport, behandling og deponi av materialer fra riving og ombygging. Dette «avfallet» kan i de fleste tilfeller være en ressurs.

Framtiden i våre hender Nord og Asplan Viak inviterer inn til Ombruks Klynge sammen med byggenæringen, hvor formålet er å dele kunnskap for å realisere denne ressursen, øke sysselsetting i regionen, unngå økende materialkostnader, spare på kostnader til deponering av avfall og oppnå miljø-, klima-, og økonomiske gevinster.

Dette partnermøtet er startskuddet for å drøfte inngangen til en slik klynge, og Klimapartnere inviterer inn både interne og eksterne aktører til å ta del i idéutvekslingen.

 

Agenda:

10.00-10.05: Velkommen og intro – Klimapartnere, Kjersti I. R. Aronsen

10.05-10.15: Ombruk: Hva og hvorfor? –Asplan Viak, John Ingar Jenssen

10.15-10.25: Ombruksklynge: Prosjektideen - Framtiden i våre hender Nord, Sam Eglund Newby

10.25-10.35: Loopfront: Erfaringer fra et ombruksnettverk – Loopfront, Marina Skanche

10.35-10.45: Praktiske erfaringer fra Kristian Augusts gate 13, Norges første fullskala ombruks bygg - Øst Riv, Mats Mauer Pettersen

10.45-10.55: Kartlegging og riving for ombruk, Norsk riving, Svein Egil Dagsland

11.00-11.30: Interaksjon/dialog – Hvordan lykkes med en ombruksklynge i nord? Call to action

 

Meld deg på her: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCgsXdN7C1CuR-2dqna3V895xRPKV06u2GDSJEaWFNhGrJyA/viewform?usp=sf_link

Tid 14. mar 2022 kl. 10.00 - 11.30
Arrangør Klimapartnere Troms og Finnmark, Framtiden i våre hender Nord, Asplan Viak
Kontaktperson Kjersti Aronsen (Regionleder) Sam Eglund Newby (Prosjektleder)
Sted
Se kart 
Aktivitet berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)