FAGFORUM FOR SIRKULÆR ØKONOMI – MØTE 2

Dette er det andre møtet i vårt fagforum for sirkulær økonomi. Program kommer.

Fagforumene vil være en mulighet for våre partnere til å få faglig påfyll, både fra hverandre og fra foredragsholdere vi henter inn. I tillegg til faglige webinarer, vil det bli arrangert workshops hvor dere som partnere kan bidra med egen kunnskap, og utveksle erfaringer med andre partnere. Disse vil gjennomføres både digitalt på nasjonalt nivå, og i noen tilfeller satser vi på å gjennomføre fysiske workshop på region nivå.

Opptak av oppstartsmøtet for dette fagforumet finner du her.

Meld deg på neste møte her.

Tid 06. des 2022 kl. 09.00 - 10.00
Sted
Se kart 
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)