ÅRSMØTE: Klimapartnere Troms og Finnmark

Klimapartnere Troms og Finnmark inviterer den 10. Februar til årsmøtet 2022. Årsmøtet blir todelt, første del vil by på faglig innhold og inspirasjon. I del 2 skal vi behandle årsmøtesaker.

Årsmøtet er Klimapartnere Troms og Finnmark sitt øverste organ. Dette er første gang vi arrangerer årsmøte for det nye sammenslåtte nettverket i Troms og Finnmark. Fylkespolitikerne ga oss i 2021 et utvidet mandat til å søke samarbeid på tvers av geografi og bransjer i hele Troms og Finnmark, og tilrettelegge for gode klima- og miljøvennlige tiltak i virksomheter som styrker vår grønne konkurranseevne. Denne tilliten skal vi som er medlemmer i Klimapartnere forvalte på den beste måten. Dere som partnere er med på å forme fremtiden!

 

Del 1: I del 1 skal vi se inn i glasskula; Hvordan forbereder vi oss på den grønne fremtiden? Vi inviterer Klimapartnere i Troms og Finnmark, og i Nordland, til faglig påfyll og inspirasjon for et strategisk blikk på fremtiden.

Program:
09.00: Velkommen og praktisk info
09.05: «KLIMAOMSTILLING I TEORI & PRAKSIS - Vesentlighet og fremsyn for 2022» v/Brita Staal, seniorrådgiver i SALT
09.50: «Klimapartnere i Agder – Hvordan ble et lokalt engasjement til et nasjonalt nettverk?» v/Anette K Stave Severinsen, regionleder Klimapartnere Agder
10.20: «Klimapartnere Troms og Finnmark – Kor skal vi hen? Presentasjon av strategi frem mot 2030» v/Kjersti I. R. Aronsen, regionleder Klimapartnere Troms og Finnmark
10.50: Wrap up

 

Del 2: Til dette møtet skal vi sette nytt rammeverk for Klimapartnere Troms og Finnmark. Dette innebærer ny strategi, nye vedtekter, ny medlemskontingent, nytt styre og handlingsplanen for 2022. 

Agenda:

  1. Godkjenning av dagsorden
  2. Orienteringer
  3. Årsmelding 2021
  4. Regnskap 2021 og Budsjett 2022
  5. Valg av nytt styre
  6. Nye vedtekter
  7. Ny strategi
  8. Ny overordnet målstruktur
  9. Ny medlemskontingent
  10. Handlingsplan 2022

 

Tid 10. feb 2022 kl. 09.00 - 15.00
Arrangør Klimapartnere Troms og Finnmark
Kontaktperson Kjersti Irina Rosanoff Aronsen (Regionleder)
Sted
Se kart 
Aktivitet berører
følgende bærekraftsmål
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)