Alle snakker om klima og energi – Hva gjør EU?

Bli med på arrangement om klima og energi i samarbeid mellom Klimapartnere Troms og Finnmark, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nord-Norges Europakontor i Brussel - i Tromsø den 7. desember!  

Energiproduksjon er den største kilden til dagens klimautfordring, samtidig som den er helt avgjørende for at hjulene skal gå rundt i samfunnet.

EU har satt seg svært ambisiøse klimamål, der de innen 2030 skal ha et utslippskutt på 55 % sammenlignet med 1990-nivå og innen 2050 bli klimanøytralt. Dette betyr en total samfunnsomlegging, som inkluderer endring i både energiproduksjon og energiutnyttelse. Lovforslagene i kjølvannet av klimamålene vil påvirke norske og nordnorske forhold. Samtidig som det innebærer mulighet for samarbeid med aktører ute i Europa, samt tilgang til finansiering.

Russlands invasjon av Ukraina har satt klimaarbeidet i EU på en ytterligere prøve og der energiomleggingen nå også innebærer europeisk uavhengighet av russisk olje og gass innen 2030.  Som del av de nordnorske Europadagene tar vi temperaturen på omstillingstakten. Hvordan skal Europa oppnå utslippskutt? Hvilke grep gjør EU som påvirker oss i nord, blant annet når det gjelder fornybar energi og energieffektivisering?

Ønsker du å vite mer om hva som skjer i EU på klima og energisiden? Ta turen innom The Edge og Nordnorske Europadager.

Målgruppe: politikere, kommuner, regionråd, bedrifter, næringslivsorganisasjoner, offentlig ansatte, studenter, øvrig befolkning
Arrangør:  Troms og Finnmark fylkeskommune og Klimapartnerne Troms og Finnmark
Innledere: 
Geir Seljeseth, leder Samfunnspolitisk, Industri Energi
Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør, Nord-Norges Europakontor
Petter Bjørkli, klyngeleder, Energi i Nord 
Sted: The Edge, 
Rom: Marg 3
Antall plasser: 50

Meld deg på her: Tromsø: Programbeskrivelse - North Norway European Office

Tid 07. des 2022 kl. 11.30 - 12.30
Arrangør Klimapartnere Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune
Sted
Tromsø
Se kart 
facebook (åpner i et nytt vindu) twitter (åpner i et nytt vindu) facebook (åpner i et nytt vindu) e-post (åpner i et nytt vindu)